POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie przedstawimy wszystkie niezbędne informacje na temat:

  1. Kim jesteśmy i czym się zajmujemy.
  2. Jakie dane osobowe gromadzimy.
  3. Jak przetwarzamy dane osobowe.
  4. Jak długo przechowujemy dane osobowe.
  5. Czy udostępniamy dane osobom 3cim, czy profilujemy dane osobowe, czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
  6. Jak chronimy dane osobowe
  7. Poinformujemy Cię o Twoich prawach.
  8. Poinformujemy Cię o Cookies.

1. Administratorem danych osobowych jest WYDZIARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź.

E-mail: adn@wydziarani.com
Telefon: +48 512 753 230

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail, podane w punkcie 1.1.


2. Administrator wyznaczył następujące zbiory przetwarzanych danych:

  • newsletter – dane osobowe subskrybentów,
  • konkursy – dane osobowe uczestników,
  • komentarze – dane osobowe komentujących,
  • sprzedaż swoich produktów – dane osobowe kupujących,
  • faktury – dane osobowe klientów,
  • telefon firmowy – dane osobowe w książce kontaktów,
  • poczta e-mail – dane osobowe w ramach korespondencji,
  • współpracownicy – dane osobowe związane z zatrudnieniem,
  • umowy – dane osobowe zawarte w umowach.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.1 Podstawą prawną jest również Twoja zgoda, którą wyraziłeś podczas jednej
z czynności, zaznaczając stosownej treści checkboxy:

  • zakup produktów/usług przez strone http://wydziarani.com,
  • zapis do newslettera,
  • udział w konkursie.

3.2 Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zawarcia umowy i jej realizacji,
  • wystawienia faktur,
  • sprzedaży produktów,
  • obsługi reklamacji,
  • kontaktu z klientami,
  • wysyłki newslettera,

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.


4. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Spółkę działalności, chyba że wcześniej Spółka otrzyma decyzję o usunięciu danych z bazy.

Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.


5. Administrator nie udostępnia danych osobowych.

5.1 Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, które pośredniczą przy zawarciu umowy i jej realizacji.

5.2 Administrator nie profiluje danych osobowych.

5.3 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem może być obszar USA, która współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatność, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Sytuacje te dotyczą migracji danych na serwery dedykowane poza EOG lub przetwarzania danych w celach marketingowych (zwykle systemy mailingowe do wysyłki newslettera).


6. Dane będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce oraz w przypadku wysyłki newslettera przy użyciu systemu MailPoet – na terenie Francji czyli w Uni Europejskiej lub MailChimp – na terenie USA. Usługodawcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Hostingodawca, któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zapewnia, że wszystkie centra danych,
z których korzysta, to profesjonalnie przygotowane obiekty. W każdym z nich znajdują się środki ochrony przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych, w tym:

  • Systemy antywłamaniowe
  • Bariery fizyczne i optyczne
  • Monitoring
  • Systemy kontroli dostępu
  • Brak możliwości przebywania osób trzecich
  • Każde centrum danych zabezpieczone jest przed skutkami przerw w zasilaniu poprzez stosowanie min. dwóch niezależnych źródeł zasilania, w tym jednego opartego o agregaty prądotwórcze i systemy podtrzymania napięcia UPS.
  • W obiektach są stosowane mechanizmy ochrony przeciwpożarowej przystosowane do gaszenia urządzeń pod napięciem

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podczas przetwarzania danych osobowych na stanowiskach pracy.


7. Masz prawo:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.


8. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.

Konfigurację można zmienić korzystając z linków dla następujących przeglądarek:


Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.